0

Privacy statement

PRIVACY-STATEMENT

Natuurlijkgezondopvoeden verwerft, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. Vandaar dat jij de mail over de nieuwste blogs kunt ontvangen. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zeggen iets over wie je bent. Denk hierbij aan je naam, (email)adres, leeftijd, BSN-nummer of je geboorteplek. Als organisaties over deze gegevens beschikken, zijn zij volgens de wet verplicht daar zorgvuldig mee om te gaan.

VAN WIE VERWERKT NATUURLIJKGEZONDOPVOEDEN PERSOONSGEGEVENS?

  • Gastbloggers. Zij dragen bij aan de content op de website van Natuurlijk gezond opvoeden, door bijvoorbeeld bloggen, afgeven van een interview of schitteren in een video.
  • Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief of interesse hebben getoond via ons online contactformulier.
  • Cursisten die een online cursus volgen of hebben gevolgd.
  • Klanten van de webshop die een account hebben aangemaakt.

WAAROM VERZAMELEN JULLIE PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken namen, (email)adressen en in sommige gevallen geboortedatum van je kind om contact te onderhouden over lopende en nieuwe cursussen.

Ook gebruiken we persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven aan degenen die zich daarvoor hebben aangemeld. Wil je hiervoor niet langer benaderd worden? Dan kun dat je aangeven door onderaan de mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Als laatste gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe Natuurlijk gezond opvoeden ervoor staat. Zo is het voor de ontwikkeling van de organisatie gerechtvaardigd om te weten hoeveel lezers, cursisten en klanten wij hebben en in hoeverre dit groeit.

De geboortedatum van je kindje gebruiken we alleen als je dit hebt opgegeven, om je te feliciteren en te bedanken dat je onze blogs leest.

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR EN KAN MIJN PERSOONSGEGEVENS INZIEN?

Alleen Jacqueline Sseggayi, eigenaar van natuurlijkgezondopvoeden. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS UITGEWISSELD MET ANDERE ORGANISATIES?

Nee, nooit.

KAN IK CONTROLEREN WELKE INFORMATIE MISS MENGELMOES OVER MIJ BEWAART?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie we over jou bewaren, kun je contact met ons opnemen via jacquelineblankenstein@hotmail.com.

KAN IK INFORMATIE LATEN AANPASSEN?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via jacquelineblankenstein@hotmail.com. Echter, voor deelname aan onze programma’s of nieuwsbrieven is opgave van tenminste naam en mailadres, wel noodzakelijk.

KAN IK ME UITSCHRIJVEN OF MIJN GEGEVENS LATEN VERWIJDEREN?

Ja, dat kan. Onderaan de mails die je van ons krijgt staat deze optie om je uit te schrijven vermeld. Je gegevens worden dan ook meteen verwijderd.

HEB IK NOG ANDERE RECHTEN?

Ja. Je hebt recht om ‘vergeten’ te worden. Als je wilt dat jouw persoonsgegevens door ons worden verwijderd, kan je een mail sturen naar jacquelineblankenstein@hotmail.com. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen, als je vindt dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd zijn met onze privacyverklaring, naar hetzelfde emailadres.

Hoe lang blijven mijn persoonsgegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens blijven bewaard zolang je je je niet uitschrijft op de nieuwsbrief. Als natuurlijkgezondopvoeden wordt opgeheven, worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Natuurlijkgezondopvoeden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden op deze pagina.

DISCLAIMER

Natuurlijkgezondopvoeden heeft bij het opstellen van deze privacy-statement bronnen geraadpleegd die betrouwbaar worden geacht, om zo juiste, volledige en actuele informatie te geven. Desondanks kan Miss Mengelmoes niet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

 

*NEW* Kangadance course is now available in the shop! A new course starts every saturday. Join with your baby. Sluiten