0

Kinderen hebben bacteriën nodig!

Kinderen hebben bacteriën nodig!

Het is zo dat kinderen juist niet te veel hygiëne of schone omgeving nodig hebben, maar juist puur natuur. Naast dat te veel zeep schadelijk is voor de huid zijn ze nog volop aan het bouwen aan hun immuunsysteem. De weerstand is nog niet zo sterk als die van ons, simpelweg doordat het immuunsysteem vanaf de geboorte nog helemaal opgebouwd moet worden. En dat kan alleen maar door middel van…  bacteriën! Als ze te schoon zijn, of weinig buiten spelen en in aanraking komen met bacteriën, dan valt er ook nergens tegen te ‘vechten’ en blijft het immuunsysteem zwak.

De ‘steek- alles-in-de-mond-fase’ is dan ook een heel belangrijke fase voor baby’s die niet te veel moet worden tegen gehouden. In het begin is het heel eng, en vond ik het ook heel vies als hij aan de grond, stoelpoten, pennen, telefoons, voeten en zelfs schoenen knaagde. Het is nog zo’n kleine baby dan als die fase net begint. Maar echt, er is een reden dat kinderen ‘snotneuzen’ worden genoemd. Lekker laten gaan en je merkt dat hij er op een verkoudheid, hoesje of een avondje koorts niets aan overhoud maar juist een sterk gezond kind wordt! Ik herinner me nog dat ik vroeger als kind zelfs zand en aarde at, en ik leef ook nog steeds 😉

Probeer daarnaast zo weinig mogelijk medicijnen aan je kind te geven omdat medicijnen onnatuurlijk, synthetisch en dus schadelijk zijn. De ingrediënten- en bijwerkingenlijst zeggen al genoeg. Het maakt het het immuunsysteem verzwakt of kapot. Het immuunsysteem heeft ziekten nodig om tegen te vechten waardoor het antistoffen aanmaakt en sterker wordt. Wanneer het eenmaal iets heeft doorgemaakt, wordt het immuunsysteem daarna, heel knap, resistent doordat het een soort ‘geheugen’ heeft. Die antistoffen blijven in het lichaam waardoor het je daarna niet meer ziek maakt. Wanneer je door antibiotica of andere medicijnen niet zelf de kans krijgt te vechten en antistoffen aan te maken, zul je kwetsbaar blijven voor die ziekte of bacterie. sterker nog, je hebt een steeds sterker of langere kuur nodig!

Hieronder een filmpje dat er meer over uitlegt:

Dirt Reduces Your Child’s Chances Of Chronic Conditions!

Geplaatst door Health For All Kids op Woensdag 31 mei 2017

Wanneer er iets is geven wij altijd eerst natuurlijke opties, versterkende kruiden, oliën en homeopatie zoals arnica, rescue, anchinovin en echinacea of van een homeopaat bij ergere dingen. We ondersteunen het immuunsysteem ook preventief met Aloë vera en pas wanneer het echt erg wordt zullen we medicijnen gaan gebruiken, wat gelukkig tot nu toe nog nooit nodig was. Ga natuurlijk wel op tijd naar een dokter, dan weet je wat er speelt. Daar kan een homeopaat dan ook meer mee, en ben je er ook op tijd bij wanneer het iets heel ernstigs is.

Neuspeuteraars zijn ‘goed’ bezig bleek eerder uit onderzoek, dus kun je best lekker hun gang laten gaan wanneer ze daarna hun vingers in hun mond steken om ze op te eten. Het schijnt dat het opeten van de groene bullebakjes goed is voor de mondhygiëne, en zelfs heel veel beter te zijn tegen plaque en gaatjes dan fluor! Dus knijp daar maar een oogje toe.;-)

Ook kun je veel naar de (kinder)boerderij gaan. Wie de eerste 2 jaar met een kind veel naar de kinderboerderij gaat, maakt de kans op astma en allergieën kleiner. Daarnaast bouwt het ook hier weer aan het immuunsysteem doordat daar andere bacteriën zijn die je in woonwijken niet vind. Laat de kinderen de dieren vooral ook gewoon lekker aaien, mijn baby vond het toen hij pas een paar maanden was geweldig!

Ik hoor graag jullie leuke spelletjes en ideeën waarmee je kind lekker buiten speelt.

Op jouw gezonde gezin,

X Jacqueline


Kids need bacteria!

Kids don’t need to much hygiene or clean environments, but rather pure natural. Beside the fact that too much soap is too hars and damaging to skin they are hard working on their immunesystem. Their defence is not as strong as ours yet, simply because  is has to built up all the way since birth. And that is only possible with…  bacteria! When kids are too clean, or in environments where there are no bacteria to’ fight’, the immuune system stays weak.

The ‘put-everything- in-the-mouth’ phase is a very important phase for your baby that you shouldn’t try to stop too much. At first it’s scary because the baby is still so small when this phase starts. I also found it nasty when he would lick and nibble the chair legs, floor, pens, phones, feet and even shoes. But really, there’s a reason for it. Let them go their way and you’ll notice that besides a cold, flu or one night fever they will not only be fine but become a strong and healthy child! I remember I used to eat dirt and sand when I was a child, and I’m still alive 😉

Try to give as little regular medicine as possible because they are unnatural, synthetic and harmful. The ingredients and sideaffects lists are proof enough. It weakens or destroys the immune system which needs diseases to fight and make antibodies whiich makes it stronger.  As a great bonus it will never again get that same disease anymore for life. When you don’t get the chance to fight because of antibiotics or other medicine, the body will not only remain vulnarable for that disease but even needs a longer and stronger dose next time!

Here a video that explains more:

Dirt Reduces Your Child’s Chances Of Chronic Conditions!

Geplaatst door Health For All Kids op Woensdag 31 mei 2017

When anything is wrong we always first try natural remedies and strengthening herbs and homeopathy like arnica, rescue, anchinovin, achinacea or at the homeopath for serious things. We support the immune system preventive with Aloë vera and only when really neccesary we shall take medicines which so far wasn’t needed yet. Of course you go to a doctor in time, so you know what is wrong. So the homeopath can do something with that diagnose and you’re in time when something really is wrong.

Nose eaters are being very ‘healthy’ appeared in a study, so let your kids eat their bullies ;-). It seems it’s healthy for mouth hygiene, even better for plaque and caries than fluor.

Also go a lot to the farm. Kids who have been to farms or around animals a lot have less chance to develop asthma or allergies Besides that it helps build immune systeem again because of the many bacterias found that are not found in our daily lives. Let them stroke the animals too, my baby loved it!

I would love to hear which games and ideas you have to get ouside.

To your healthy family,

X Jacqueline

Previous Post Next Post

You may also like

Leave a Reply

*NEW* Kangadance course is now available in the shop! A new course starts every saturday. Join with your baby. Sluiten